Työyhteisön toimivuuden parantaminen ja työhyvinvoinnin edistäminen

Nuoli alas

Olemme asiakkaillemme työyhteisön toimivuuden parantamisen ja henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisen kumppani. Toimimme valtakunnallisesti yhteistyössä laajan asiantuntijaverkostomme kanssa.

Työyhteisön toimivuuden parantaminen

- Esimiestyön ja työyhteisön toimivuuden kehittäminen

- Henkilökohtaisen coaching, työnohjaus, JobFit

- Johtamisen ja työyhteisön toimivuuden arvioinnit

Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen

- Koko henkilöstön pitkäaikainen hyvinvointiohjelma

- Kohdennetut palvelut yksilö- ja ryhmätarpeen mukaan

- Hyvinvointitapahtumat ja virkistyspäivät, kokouspalvelut


Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksena on auttaa asiakkaitamme parantamaan työyhteisön toimivuutta ja edistämään henkilöstönsä työvireyttä. Senda on espanjaa ja tarkoittaa suomeksi polkua.

Senda Oy

Kolkankatu 19 A 15
15140 Lahti
+358 400 480 975

y-tunnus 2112637-4

Nuoli alas

Esimiestyön kehittäminen

Johtaminen on ydinosaamista, sillä jopa 40% toiminnan tehokkuudesta selittyy hyvällä johtamisella - ja sitä voidaan aina kehittää. Esimiestyön kehittäminen on käytännönläheistä, ohjauksellista ja oivaltavaa johtamisen ja esimiestyön edistämistä. Aiheet nousevat esimiestyön arjen tilanteista; muutoksen läpivienti, tunne- ja vuorovaikutustaidot, haastavien tilanteiden hallinta, esimiestyön reflektointi, kestävä luovuus, ajankäyttö jne.

Valmennuksen henkilökohtaisuus, kokemusten jakaminen ja oman esimiehen tuki varmistavat hyvien käytäntöjen siirtymisen arjen toimintaan.


Coaching

Korkea itsetiedostuksen taso on yhteydessä johtamisessa ja työelämässä menestymiseen ja tuloksellisuuteen. Työnteon huippusuoritukset eivät riipu kokemuksesta tai koulutuksesta vaan työtehtävän sopivuudesta ihmiselle. Coachauksessa ihmistä autetaan löytämään piilevä potentiaalinsa ja resurssit todellisten voimavarojen hyödyntämiseksi siten, että hän kokee työtehtävänsä omakseen ja saavuttaa sille asetetut tavoitteet.

Coaching -ohjelmat ovat suunnattu esimies-, asiantuntija- ja palvelutehtävissä toimiville henkilöille.
Työyhteisövalmennus

Ihmiset odottavat ja vaativat esimiehiltään paljon, mutta usein jää huomiotta, että myös esimiehillä on oikeus hyviin työkavereihin. Työyhteisövalmennusten aihealueita; työkulttuurin muutos, työyhteisötaidot, yksilö- ja ryhmädynamiikka, itsejohtaminen, ajankäyttö, työyhteisön toimivuuden kehittäminen jne.

Valmennuksissa ihmisiä osallistetaan käyttämään omaa kokemustaan ja luovuuttaan toimintansa kriittiseen tarkasteluun ja kehittämiseen.


Hyvinvointiohjelmat

Energisessä ja vireässä elämässä työnteko ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen ovat tasapainossa. Tavoitteellisten hyvinvointiohjelmien tavoitteena on herätellä ja ohjata ihmisiä oman hyvinvoinnin päivittäiseen edistämiseen ja sitä kautta tuntemaan itsensä energiseksi niin työssä kuin vapaa-ajalla.

Tavoitteellisten hyvinvointiohjelmien sisällöt suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan ja 4event Oy:n hyvinvoinnin asiantuntijoiden kanssa

Nuoli alas

Yhdistelevä johtaminen

Farax -menetelmät perustuvat Fil.tri Jouko Arvosen ja prof. Göran Ekvallin tekemään tutkimukseen pohjoismaisesta johtamista. Farax CPE -metodissa (Change, Production and Employee - An Integrated Model of Leadership) kehityksen ja muutoksen läpivienti ovat keskeisiä ulottuvuuksia. Farax CPE -menetelmää käsitellään laajasti myös kansainvälisessä kirjallisuudessa ja mm. Gary Yukl kirjoittaa siitä teoksessaan "Leadership in organizations" (2002).

Farax CPE - menetelmä selvittää henkilön johtamisprofiilin, kehittää johtamista ja auttaa rakentamaan organisaation johtamiskulttuuria.


Tunne- ja vuorovaikutustaidot

Farax FEC -menetelmän (Farax Emotional Capabilities) pohja on CPE mallissa ja sen tutkimuksessa. FEC -määrittely ei kuitenkaan perustu pelkästään CPE -teoriaan, vaan hyödyntää erilaisia teorioita (Goleman, Bar-On, Kokkonen, Abraham, Donaldson, Schutte) Farax FEC -menetelmä selvittää henkilön piilevän potentiaalin ja resurssit todellisten voimavarojen hyödyntämiseksi hänen työroolissaan.

Fec -menetelmän avulla voidaan parantaa henkilön suoriutumista ja menestymistä työelämän kuormituksessa ja haastavissa tilanteissa.


SportFarax

SportFarax -metodit perustuvat FEC -menetelmän tavoin CPE -malliin sekä FI.tri Jouko Arvosen tutkimukseen, jossa kohderyhmänä olivat korkeissa tulosvastuissa olevien elinkeinoelämän edustajien ja huippu-urheilijoiden toiminta. Tutkimuksen mukaan korkea itsetiedostuksen taso on yhteydessä työelämässä ja urheilussa menestyksekkyyteen ja tuloksellisuuteen.

SportFarax -menetelmä auttaa urheilijoita löytämään piilevät potentiaalinsa sekä resurssit kilpailusuoritusten parantamiseksi ja tavoitteidensa saavuttamiseksi.


Muita Farax -menetelmiä

Farax CPE ja FEC -menetelmien lisäksi Faraxilla on sovelluksia eri toimialoille, tehtävänkuviin ja työyhteisön toimivuuden arviointiin:

- Tiiminvetäjän johtaminen

- Asiantuntijan työrooli

- Valmentava opettajuus

- Työyhteisön toimivuus

- Palvelun laatu ja brandy


Nuoli alas

Excelse HR Analyysit Oy

Excelse HR Analyysit Oy tarjoaa ensisijaisesti organisaatioiden omaan käyttöön suunniteltuja henkilöarvioityökaluja ja niiden hyödyntämiseen liittyviä palveluja. Keskeisisä palveluja ovat JobFit, soveltuvuusarviot, johtamisen ja myyntityön kehittäminen.

Teemme käytännön toteutukset yhteistyössä Excelse HR Analyysit Oy:n auktorisoitujen kumppaneiden kanssa.

www.hranalyysit.fi


4event Oy

4event Oy on tavoitteellisten hyvinvointiohjelmien ja innostavien tapahtumien valtakunnallinen asiantuntijayritys. Tuotamme laadukkaita hyvinvointi- ja tapahtumapalveluita 365 päivänä vuodessa. Tavoitteenamme on saada yhä useampi ihminen tuntemaan itsensä vireäksi ja energiseksi. Laajan asiantuntija-, hyvinvointivalmentaja- ja yhteistyökumppaniverkostomme sekä palvelukonseptimme kohdennettujen työhyvinvointipalveluiden avulla se on mahdollista.

Tavoitteellisia hyvinvointiohjelmia toteutamme yhteistyössä 4event Oy:n asiantuntijoiden ja osaajaverkoston kanssa.

www.4event.fi


Neovica Oy

Neovica Oy kehittää ja ylläpitää laadun digitaalisia palveluja yksityiselle ja julkiselle sektorille. Heidän kehittämänsä Proveca-ohjelmisto soveltuu prosessien laadun hallinnan työkaluksi mm. ideointiin, ongelmanratkaisuun, auditointeihin, työturvallisuuteen ja projektinhallintaan.

Välitämme asiakkaillemme Neovica Oy:n digitaalisia palveluja päivittäistoiminnan laadun ja riskien hallinnan työkaluksi.

http://www.neovica.fi


Farax valmentajat

Auktorisoimme Suomessa esimiehiä ja työelämän asiantuntijoita FARAX -menetelmien käyttämiseen oman tai asiakkaan henkilöstön suorituskyvyn kehittämisessä.

Toteutamme FARAX -menetelmiä hyödyntäviä kehittämisprojekteja yhteistyössä Farax -auktorisoitujen valmentajien kanssa.Nuoli alas

Löydä oma menestyspolkusi!

Nuoli alas

Ota yhteyttä

Senda Oy

Pekka Hämäläinen
Rautellinkatu 22
15140 Lahti
+358 400 480 975

Kasimir Ahola
Radiokatu 6
00240 Helsinki
+358 40 515 4628

Tiina Ihalainen
Rentukantie 6 D 10
81700 Lieksa
+358 44 553 9281

Pekka Hämäläinen

Pekka aloitti tamperelaisessa konsulttiyritys Starico Instituutissa aluepäällikkönä vuonna 1996. Hän eteni aluepäällikön ja yrityskouluttajan tehtävien kautta kenttäjohtajaksi sekä Staricon johtoryhmän jäseneksi. Staricon jälkeen vuonna 2002 Pekka perusti yhdessä Jari Kalliomaan kanssa Evecon Trainers Oy:n, jossa hän toimi hallituksen puheenjohtajan ja johtavan konsultin rooleissa.

Vuodet Evecon Trainersissa rohkaisivat perustamaan oman yrityksen ja vuonna 2007 oli aika perustaa Senda Oy. Keskeisenä toiminta-ajatuksena on olla asiakkaille muutoksen läpiviennin ja henkilöstön suorituskyvyn parantamisen kumppani. Sendan asiakkuudet ovat pitkäaikaisia sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta. Asiakkaiden kehittämishankkeita viedään eteenpäin yhdessä johdon ja eri henkilöstöryhmien kanssa. Pekka toimii koko Suomen alueella.

Työelämän johtamis- ja asiantuntijatehtävien lisäksi Pekka on toiminut jääkiekkovalmentajana. Valmentaminen alkoi pelaajauran päätyttyä vuonna 1988 Joensuussa. Päätoimisissa valmennustehtävissä seuratasolla hän toimi Joensuun Kiekko-pojissa ja Kuopion KalPassa vuosina 1990–1996. Tämän jälkeen seurasivat oman työn ja yrittäjätoiminnan ohessa Suomen nuorten maajoukkueiden ja naisten maajoukkueen vastuuvalmentajan tehtävät vuoteen 2012 saakka. Vuodet 2013-17 Pekka toimi oman työnsä ohessa Itävallan naisten maajoukkueen päävalmentajana.

Valmentajan polku pitää sisällään runsaasti ainutkertaisia kokemuksia ja muistoja mm. Vancouverin olympialaisista, kahdeksista MM-kisoista, sadoista kansallisista ja kansainvälisistä otteluista.

Pekan ammattivalmentajan ja coaching -tutkinnot sekä Farax ja Profiles -auktorisoinnit yhdessä monipuolisen työelämän ja valmentajakokemuksen kanssa ovat vahva pohja erilaisille asiakasorganisaatioiden kehittämishankkeille.


Kasimir Ahola

Viimeiset kymmenen vuotta Kasimir on pääsääntöisesti soveltanut, rakentanut ja kehittänyt erilaisia moniulotteisia FARAX-arviointimenetelmiä. Tavoitteena on aina ollut löytää ne käytännöllisimmät keinot, joiden avulla arviointimenetelmien hyödyntäminen saadaan upotettua arjen johtamiseen.

Kasimir uskoo, että jokaisella ihmisellä on oikeus viihtyä työpaikallaan ja tähän päämäärään päästään muun muassa johtajuuden kehittämisellä. Vain arjen johtamisella voidaan vaikuttaa koko työyhteisön kommunikoinnin tehostamiseen, yhteisten arvojen löytämiseen ja kirkastamiseen sekä niiden myötä parantaa työviihtyvyyttä ja -ilmapiiriä. Samalla on varmistettava, että asiantuntijoilla ja henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua työyhteisön kehittämiseen.

Kasimir on toiminut johtamisen kehittämistehtävissä niin yksityisellä, julkisella kuin järjestösektorilla, erityisesti yhteistyössä muiden Farax-menetelmiin koulutuksen saaneiden valmentajien kanssa. Kasimirin toimipiste sijaitsee Helsingin Pasilassa.

Vapaa-aikanaan Kasimir harrastaa monipuolisesti perheen kanssa, lukee kirjallisuutta ja kesäisin nauttii kilpa- että matkapurjehduksesta.


Tiina Ihalainen

Työ- ja kehittämiskokemusta Tiinalle on kertynyt yritys- ja aluekehitystehtävistä seudullisissa kehittämisyhtiöissä. Kokemusta on kertynyt pääasiassa yhteistyössä tuotannollisen teollisuuden toimialoilla toimivien yritysten kanssa. Työtehtävät ovat liittyneet laajasti yritysneuvontaan, yritysten toimintaympäristön kehittämiseen, seudulliseen edunvalvontatyöhön, laatujärjestelmätyöhön ja verkostoihin sekä toimitusjohtaja- ja hallitustyöskentelyyn.

Tiinan mukaan muutoksessa mukana pysyminen ja menestyminen edellyttävät jatkuvaa kehittymistä ja henkilöstön parhaiden voimavarojen saamista organisaation käyttöön. Henkilöstön kehittäminen on strateginen toimi, johon tulee aina lähteä organisaation tavoitteista ja arvoista käsin.

Tiina toimii Pielisen Karjalasta käsin ja tapaa asiakkaita pääosin Itä-Suomen alueella.

Tiina on toiminut yrittäjänä ja itsenäisenä valmentajana vuoden 2014 alusta lukien. Hänellä on DI-tutkinto tuotantotalouden alalta. Koulutuksen painopiste on ollut strategisessa johtamisessa ja innovaatioiden johtamisessa sekä yrittäjyydessä.

Nuoli alas